Macedonian

Updated: 30 November 2016

Македонски/Macedonian

Обезбедете вашиот глас да се брои: упатство за запишување и гласање

Што треба да направите за да важи вашиот глас

Telephone interpreter service

Македонски / Macedonian - 1300 720 139