Macedonian

Updated: 10 May 2022

Македонски / Macedonian

Ваш официјален водич за сојузните избори 2022

Водич за запишување и гласање

Што треба да направите за да важи вашиот глас

Застанете и размислете – Проверете го изворот на информации на овие сојузни избори

Telephone interpreter service

Македонски / Macedonian - 1300 720 139