Australian Electoral Commission

Macedonian

Updated: 17 June 2016

Македонски/Macedonian

Вашиот официјален водич за сојузните избори 2016

Обезбедете вашиот глас да се брои: упатство за запишување и гласање

Гласањето ќе биде различно на овие сојузни избори

Што треба да направите за да важи вашиот глас

Telephone interpreter service

Македонски / Macedonian - 1300 720 139